Головна  |  Про видання  |  Контакти  |  

загальне
Редколегія
Новини

рубрики
Зміст номерів
Інформація
Подія
Годівля
Ветеринарія
Селекція і генетика
Технологія
Гігієна
Якість продукції
Обладнання
Охорона праці
Підготовка кадрів
Менеджмент і маркетинг
Нетрадиційне птахівництво
Сільський двір
Декоративні птахи
Цікава орнітологія
Сторінка науковця
Вам пропонують
Інкубація
Економіка
Голубівництво
Породи і кроси
Передовики виробництва
Це цікаво
Поради фахівця
Думка експерта
Лідер галузі
Наш репортаж
Дорадництво
Екологія
Переробка продукції
Переробка відходів

архів номерів
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2008
2007

авторизація
Ім'я користувача:
Пароль:

Ви не зареєстровані?
Зареєструватися

Всі статті за 2014 рік.


Номери журналу: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 |

Зміст номерів
Зміст журналу "Сучасне птахівництво" № 9 (142) за 2014 рік
*


Інформація
Новини АПК
*
*


Подія
З нагоди 50-річчя промислового птахівництва – урочистий форум птахівників на Прикарпатті

В.В. Мельник, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
*


Ветеринарія
Поширення та превентивні заходи за дерманісіозу птиці

О.В. СЕМЕНКО, кандидат ветеринарних наук, доцент 
О.В. СТЕЦЬ, студентка ОКР “Магістр” 
Національний університет біоресурсів і природокористування України
У статті наведено дані літературних джерел щодо поширення дерманісіозу птиці та проведення превентивних заходів боротьби з курячим кліщем Dermanуssusgallinaeу птахівничих господарствах.

Хімічний склад яєць перепелів за згодовування хелатних сполук мікроелементів та мікробного β-каротину

Л.В.ШЕВЧЕНКО, доктор ветеринарних наук, професор,
С.В. ГУСАК, аспірант,*
В.М.ПОЛЯКОВСЬКИЙ, кандидат ветеринарних наук, доцент,
В.М.МИХАЛЬСЬКА, кандидат ветеринарних наук,доцент,
Л.В.МАЛЮГА, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Доведено, що найоптимальнішою є заміна в комбікормі для перепелів батьківського стада неорганічних сполук міді, цинку, кобальту, марганцю та заліза на комплекс їх гліцинатів у дозі, яка відповідає фізіологічній потребі птиці в даних елементах.Про це свідчить підвищення маси яєць за рахунок збільшення маси шкаралупи, а також рівня сухої речовини за рахунок збільшення вмісту сирого протеїну у яйцях та посилення інтенсивності відкладання марганцю та міді в шкаралупі яєць перепелів.

CHEMICAL COMPOSITION OF EGGS OF QUAIL FOR FEEDING OF CHELATE OF CONNECTIONS OF OLIGOELEMENTSS AND MICROBAL Β-CAROTENE

L.V. SHEVCHENKO  
S.V. GUSAK 
V.М. POLYAKOVSKY  
V.М. МYCHALSKA  
L.V. МALYUGA 
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 
*


Технологія
Probiotic feed addition influence on slaughter qualities of broiler chickens grown in a cage battery

Yu. Mashkin, candidate of  agricultural sciences
Bila Tserkva National Agrarian University
“Protecto-Active” feed addition with probiotic action positive influence on slaughter qualities of the broiler chickens grown in a cage battery is ascertained. The use of the probiotic feed addition of in the technological process of broiler chickens growing promotes their preslaughter live mass by 3,0-3,5%, the semiembowled and emboweled carcass weight by 2,9-3,7 and 3,3-4,2%, and the emboweled carcass output – by 0,4-0,5%, pectoral muscles weight by 5,1-7,1% in the experience chickens compared with the control. Thus, adding probiotic “Protecto-Active” feed addition to the mixed fodders provided increase in the experimental groups broiler chickens pectoral fleshiness index by 0,7-0,9% and decline of boninessindex by 0,4-0,6% as compared with those of the control group (27,9 and 19,8%). 


Охорона праці
Особливості розслідування  неважких нещасних випадків на виробництві

Є. І. МАРЧИШИНА, доцент, кандидат сільськогосподарських наук,
Т.О. ЗУБОК, доцент, кандидат сільськогосподарських наук,
В.В. МЕЛЬНИК, доцент, кандидат сільськогосподарських наук,
В.В. МОРОЗ, студент ОКР «Магістр»
Національний університет біоресурсів і природокористування України 
Проаналізовано особливості розслідування неважких нещасних випадків на виробництві. Охарактеризовано дії посадових осіб у процесі розслідування нещасних випадків та встановлення їх причин.


Породи і кроси
Білий і бурий леггорн – породи курей яєчного напряму продуктивності

С. М. Базиволяккандидат сільськогосподарських наук, доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування України
*