Головна  |  Про видання  |  Контакти  |  

загальне
Редколегія
Новини

рубрики
Зміст номерів
Інформація
Подія
Годівля
Ветеринарія
Селекція і генетика
Технологія
Гігієна
Якість продукції
Обладнання
Охорона праці
Підготовка кадрів
Менеджмент і маркетинг
Нетрадиційне птахівництво
Сільський двір
Декоративні птахи
Цікава орнітологія
Сторінка науковця
Вам пропонують
Інкубація
Економіка
Голубівництво
Породи і кроси
Передовики виробництва
Це цікаво
Поради фахівця
Думка експерта
Лідер галузі
Наш репортаж
Дорадництво
Екологія
Переробка продукції
Переробка відходів

архів номерів
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2008
2007

авторизація
Ім'я користувача:
Пароль:

Ви не зареєстровані?
Зареєструватися

Всі статті за 2014 рік.


Номери журналу: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 |

Зміст номерів
Зміст журналу "Сучасне птахівництво" № 3 (136) за 2014 рік
*


Інформація
Новини АПК
*
*


Подія
“Інноваційні напрями професійної підготовки дорадників України” – всеукраїнська науково-практична конференція

*
*

Вручение первого в Украине сертификата “Gafta Trade Assurance Scheme” 

Е.В. Новожилова, кандидат биологических наук, ведущий аудитор ООО “ТЮФ Рейнланд Украина”
*


Годівля
Компания “ФИДЛАЙФ” – от натуральных кормов к здоровой пище

Б.Н. ВЕРВЕЙКО, генеральный директор ООО “ФИДЛАЙФ”
В.А. КУЧЕРОВ, директор ООО “ФИДЛАЙФ”
*


Ветеринарія
Применение наноэмульсии ивермектина для лечения эктопаразитозов индеек

Ю.В. СОКОЛОВ, кандидат фармацевтических наук, начальник научного отдела, ООО “АТ Биофарм”
Х.А. ХАСБАУИ, врач ветеринарной медицины, ООО ПКФ “Григ ЛТД”
Доказана эффективность наноэмульсионного препарата ивермектина, разработанного ООО “АТ Биофарм”, при обработке против эктопаразитов индеек аэрозольным методом. Аэрозольная обработка препаратом “Неоверм” при исследовании в заданном диапазоне концентраций обеспечивает полное уничтожение эктопаразитов и защиту от повторной инвазии на период не менее 14 суток. Необходимы дальнейшие исследования по определению минимальной эффективной дозы препарата.


Селекція і генетика
Методичні підходи щодо створення генетико-інформаційного профілю імуногенетичної структури м’ясо-яєчних курей

О.О. КАТЕРИНИЧ, кандидат сільськогосподарських наук
Т.Е. ТКАЧИК, кандидат біологічних наук, 
Інститут тваринництва НААН України
Ю.В. БОНДАРЕНКО, доктор біологічних наук, 
Сумський національний аграрний університет
Розроблено генетико-інформаційний профіль (ГІП) популяцій курей м’ясо-яєчного напряму продуктивності за рівнем ентропії біосистеми еритроцитарних антигенів. За результатами проведення порівняльного аналізу ГІП встановлено міжпопуляційну різноманітність м’ясо-яєчних курей.
Отримані дані свідчать про формування особливої генетичної структури у бірківських м’ясо-яєчних курей упродовж перших 4-8 генерацій. 

Организация селекционно-племенной работы с утками при создании высокопродуктивных кроссов

Я.С. РОЙТЕР, заместитель директора по селекционной работе ГНУ ВНИТИП,
доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства (Россия)
Статья посвящена организации селекционно-племенной работы с утками в ГУП “ППЗ Благоварский” (Башкортостан). Приводится перечень пород и линий уток, сохраняемых в хозяйстве. Представлены методы их сохранения и использование при создании высокопродуктивных кроссов с белым и цветным оперением.

Methodological approaches to the creation of genetic information profile of meat-egg type chicken immunogenetic structure 

O.O. KATERYNYCH., PhD,  
T.E. TKACHYK, PhD Institute of Animal Science NAAS 
Yu.V. BONDARENKO, D.Sc. Sumy National Agrarian University 
A genetic-information profile of meat-egg type chickens in terms of erythrocyte antigens biosystem entropy is developed. A population diversity of meat-egg type chickens according to the results of the comparative analysis of GIP was established. These data suggests the formation of a special genetic structure in Borki meat-egg type chickens during the first 4-8 generations. 


Охорона праці
Методологія оцінювання умов праці на робочих місцях працівників

Є.І. МАРЧИШИНА, кандидат сільськогосподарських наук, доцент,
В.О. БАБЕНКО, студент ОКР “Магістр”
Національний університет біоресурсів і природокористування України 
Проаналізовано методологічні аспекти оцінювання умов праці на робочих місцях працівників з метою недопущення травматизму та професійних захворювань на підприємстві. Запропоновано методи оцінювання умов праці, заходи щодо їх поліпшення. 


Цікава орнітологія
Це цікаво: Самое оригинальное применение яйцам
*
*

Це цікаво: Використання природних барвників для фарбування шкаралупи яєць
В.В. Мельниккандидат сільськогосподарських наук, доцент
*


Дорадництво
Інформаційно-консультаційне забезпечення в птахівництві

Т.П. КАЛЬНА-ДУБІНЮК, доктор економічних наук, доцент 
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Стаття присвячена розвитку дорадчої діяльності та її інформаційно-консультаційного забезпечення в птахівництві, розробці інтерактивної консалтингової системи для вирощування курей за сучасними технологіями з новітнім матеріально-технічним забезпеченням.

Extension service in poultry
T. KALNA-DUBINYUK, Professor,  
Head of Extension Department National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 
The article is devoted to the development and extension services of the guidance in the poultry industry, the development of interactive consulting system for growing chickens by modern technology with the latest logistics.