Головна  |  Про видання  |  Контакти  |  

загальне
Редколегія
Новини

рубрики
Зміст номерів
Інформація
Подія
Годівля
Ветеринарія
Селекція і генетика
Технологія
Гігієна
Якість продукції
Обладнання
Охорона праці
Підготовка кадрів
Менеджмент і маркетинг
Нетрадиційне птахівництво
Сільський двір
Декоративні птахи
Цікава орнітологія
Сторінка науковця
Вам пропонують
Інкубація
Економіка
Голубівництво
Породи і кроси
Передовики виробництва
Це цікаво
Поради фахівця
Думка експерта
Лідер галузі
Наш репортаж
Дорадництво
Екологія
Переробка продукції
Переробка відходів

архів номерів
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2008
2007

авторизація
Ім'я користувача:
Пароль:

Ви не зареєстровані?
Зареєструватися

Всі статті за 2013 рік.


Номери журналу: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Зміст номерів
Зміст журналу "Сучасне птахівництво" № 10 (131) за 2013 рік
*Інформація
Новини АПК
*
*


Подія
Національному університету біоресурсів і природокористування України – 115 років!
*
*

Привітання Мельничука Дмитра Олексійовича з Ювілеєм! 


Колектив кафедри птахівництва та дрібного тваринництва і редакція журналу "Сучасне птахівництво"
*

Форум птахівників у Судаку: ІХ Міжнародна конференція “Птахівництво – 2013”

С.М. Карпенко, виконавчий директор Асоціації “Союз птахівників України”,
В.В. Мельник, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Національного університету біоресурсів і природокористування України

*


Годівля

Ефективність використання адсорбентів при вирощуванні ремонтного молодняку курей промислового стада


М.О. ТЕСЛЯ, зоотехнік-консультант ТОВ “Ветфактор”,
В.Ф. ФЕДОРОВ, технологічний директор ПАТ “Птахофабрика Тернопільська”

У роботі представлено результати досліджень, проведених на ремонтному молодняку курей кросу “Ломанн коричневий”. Для нейтралізації мікотоксинів у комбікормах було використано препарати “Кормотокс” та “Міабонд”. Встановлено, що за використання цих препаратів підвищується збереженість молодняку при цьому, найбільш доцільним є використання адсорбентів у кількості 1 кг/т комбікорму.


Компания “ФИДЛАЙФ” – резервы повышения эффективности производимых комбикормов
Б.Н. ВЕРВЕЙКО, генеральный директор ООО “ФИДЛАЙФ”
В.А. КУЧЕРОВ, директор ООО “ФИДЛАЙФ”
*


Ветеринарія
Імунний статус курчат-бройлерів за впливу препаратів мікробного β-каротину
Л.В. ШЕВЧЕНКО, доктор ветеринарних наук, професор
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Встановлено, що вітатон і вітадепс з вмістом бутилгідрокситолуолу і без нього в дозах, що відповідають потребі курчат-бройлерів у β-каротині в перерахунку на еквівалент ретинолу, забезпечують нормальний функціональний стан імунокомпетентних органів, а в підвищених дозах пригнічують імунопоез.


Immune status of broilers under influence of preparations of microbial  β-carotene 
L.V. SHEVCHENKO, Dr of Veterinary Science, professor  
National University of life and environmental sciences of Ukraine
Found that Vitaton and Vitadeps containing butylhydroxytoluene without it in doses that meet the needs of broiler chickens in β-carotene converted to retinol equivalent provide normal functional status of immune organs, and in high doses suppression the formation of lymphocytes. 


Технологія
Вплив передінкубаційної обробки яєць селеном на продуктивні і м’ясні якості каченят
І.В. КРАВЧЕНКО, аспірантка
Золотоніський технікум ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету

Наведено експериментальні дані  щодо впливу передінкубаційної обробки качиних яєць селеном на подальшу інтенсивність росту каченят, витрати корму на приріст живої маси, їх забійні та м’ясні якості. Встановлено, що найкращі показники продуктивності мала птиця, виведена з яєць, які перед інкубацією обробляли розчином селеніту натрію впродовж 20-25 хв.


Вплив пробіотика на показники крові курчат-бройлерів за різних способів утримання
Ю.О. МАШКІН, кандидат сільськогосподарських наук, асистент
Білоцерківський національний аграрний університет

Проведена порівняльна оцінка двох технологій вирощування курчат-бройлерів та різних режимів застосування кормової добавки – пробіотика “Протекто-Актив”. Встановлено позитивний вплив пробіотика на гематологічні та біохімічні показники крові бройлерів кросу “Росс-308” за різних способів утримання.Якість продукції

Якість шкаралупи курячих харчових яєць курей кросу “Ломанн коричневий”  залежно від умов утримання


С.А. ТКАЧУК, доктор ветеринарних наук, професор
Національний університет біоресурсів і природокористування України

У роботі наведено показники якості шкаралупи харчових яєць курей кросу “Ломанн коричневий”, яких утримували в умовах промислового та присадибного господарства. Одержані показники міцності, товщини та пружної деформації шкаралупи досліджуваних яєць є критеріями їхньої якості.


The shell quality of hen eggs-chicken of cross «LOMANN  BROWN», depending on the conditions of detention


S. A. TKACHUK, doctor of veterinary science, Professor

The Indexes of shell quality of food eggs of chickens of cross-country race of "Loman brown", that was retained in the conditions of industrial and domestic economy. The got indexes of durability, thickness and resilient of shell deformation of the investigated eggs are the criteria of quality.Підготовка кадрів

Підготовка кадрів для галузі птахівництва у Національному університеті біоресурсів і природокористування України


В.П. БОРОДАЙ, доктор сільськогосподарських наук, професор,
Н.П. ПОНОМАРЕНКО,  доктор сільськогосподарських наук, професор,
В.В. МЕЛЬНИК, кандидат сільськогосподарських наук, доцент,
С.М. БАЗИВОЛЯК,  кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування України

У статті зазначено, що в нашій державі провідним аграрним навчальним закладом вищої освіти, який має статус дослідницького, є Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП України). Відмічено, що найпотужнішою галуззю тваринництва як в Україні, так і у світі, є птахівництво. У зв’язку з цим, галузь птахівництва постійно має потребу у висококваліфікованих кадрах. Підготовку спеціалістів для галузі птахівництва здійснює кафедра птахівництва та дрібного тваринництва НУБіП України, на якій працюють висококваліфіковані фахівці та є потужна матеріально-технічна база.