Головна  |  Про видання  |  Контакти  |  

загальне
Редколегія
Новини

рубрики
Зміст номерів
Інформація
Подія
Годівля
Ветеринарія
Селекція і генетика
Технологія
Гігієна
Якість продукції
Обладнання
Охорона праці
Підготовка кадрів
Менеджмент і маркетинг
Нетрадиційне птахівництво
Сільський двір
Декоративні птахи
Цікава орнітологія
Сторінка науковця
Вам пропонують
Інкубація
Економіка
Голубівництво
Породи і кроси
Передовики виробництва
Це цікаво
Поради фахівця
Думка експерта
Лідер галузі
Наш репортаж
Дорадництво
Екологія
Переробка продукції
Переробка відходів

архів номерів
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2008
2007

авторизація
Ім'я користувача:
Пароль:

Ви не зареєстровані?
Зареєструватися

Всі статті за 2013 рік.


Номери журналу: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Зміст номерів
Зміст журналу "Сучасне птахівництво" № 9 (130) за 2013 рік
*


Інформація

Новини АПК


*
*


Подія
XIV Українська конференція з птахівництва з міжнародною участю (16-19 вересня 2013 р.)
*
*


Годівля
Якість продукції каченят за різного рівня та джерелселену в комбікормі
І.В. КРАВЧЕНКО, аспірантка
Л.С. ДЯЧЕНКО, доктор сільськогосподарських наук, професор
Білоцерківський національний аграрний університет

Наведено результати вивчення впливу різних рівнів та джерел селену в раціоні каченят на хімічний склад м’язів та вміст селену у тканинах і органах під дослідної птиці. За комплексною оцінкою результатів дослідження, оптимальним рівнем селену в раціонах каченят можна вважати 0,3 мг/кг корму, при цьому більш ефективною є органічна форма селену – “Сел-плекс”.


Особенности кормления молодняка птицы в первые дни жизни
Л.И. ПОДОБЕД, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий лабораторией проектирования животноводческих объектов
Институт свиноводства и агропромышленного производства НААН Украины
*

THE QUALITY OF DUCK BROILERS' PRODUCTS WITH DIFFERENT  LEVELS AND SOURCES OF SELENIUM IN COMPLEX FODDERS


I.V. KRAVCHENKO, postgraduate student
L.S. DYACHENKO, doctor of agricultural sciences
National Agrarian University, Bila Tserkva

The researched results on the effect of different levels and sources of selenium in broiler ducklings' ration on chemical composition of muscles and selenium content in tissues and organs of the experimental poultry have been given in this article. Due to comprehensive assessment of the results optimal level of
selenium in broiler ducklings' ration can be considered 0,3 mg/kg of the fodder. More effective results can be achieved with an organic form of selenium – Sel-plex.Ветеринарія
Функціональний стан органів травлення курчат-бройлерів при згодовуванні вітатону і вітадепсу
Л.В. ШЕВЧЕНКО, доктор ветеринарних наук, професор
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Вітатон та вітадепс з бутилгідрокситолуолом та без антиоксиданта при згодовуванні курчатам-бройлерам як джерел β-каротину в дозах, що відповідають та перевищують їх потребу в перерахунку на еквівалент вітаміну А, знижують накопичення ліпідів у печінці, змінюють активність ферментів кишечнику і не впливають на функціональний стан підшлункової залози. Бутилгідрокситолуол не кумулюється у печінці курчат-бройлерів.


Влияние нутриентов и поверхностноактивных веществ на адсорбцию Т-2 токсина гидролизным лигнином
З.Г. ГОРБЕНКО, аспирант*
Институт животноводства НААН Украины

Досліджено адсорбцію Т-2 токсину (15,5 мкг/мл) гідролізним лігніном (37,5 мг/мл) з водних розчинів нутрієнтів та поверхнево-активних речовин. Адсорбція склала 73, 66, 43, 40 та 32% відповідно з води, розчинів амінокислот, жовчі, твіну 20 та комбінованого розчину нутрієнтів та жовчі (вміст етанолу у розчинах 0,5% об’єму). Зроблено висновок, що присутність у складі розчину нутрієнтів та, особливо, натуральних або синтетичних поверхнево-активних речовин знижує адсорбцію Т-2 токсину гідролізним лігніном.Технологія
Вікова динаміка показників росту перепелів різних генерацій
А.С. КУРІННА, аспірант
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Наведено показники живої маси та промірів тіла перепелів японської породи різних генерацій у 10- та 18-тижневому віці. Встановлено, що з віком жива маса самок 1- і 2-ї генерацій збільшилась на 4,47 й 2,1% г відповідно. Жива маса самців 1-ї генерації збільшилась на 2,1%, а 2-ї, навпаки, зменшилась на 2,92%. Відмічено відмінності за екстер’єрними промірами у самок та самців перепелів двох генерацій у 10- та 18-тижневому віці залежно від віку батьківського стада.Охорона праці
Нові правила охорони праці у лабораторіях, де проводять дослідження з  використанням хімічних речовин
Є. МАРЧИШИНА, кандидат сільськогосподарських наук, доцент,
В. МЕЛЬНИК,  кандидат сільськогосподарських наук, доцент,
Р. ГАЙДУЧЕНКО, студент ОКР “Магістр”
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Проаналізовано особливості дотримання безпеки праці у хімічних лабораторіях підприємств. Наведені основні вимоги до показників мікроклімату, шуму, вібрації, освітленості у лабораторіях. Охарактеризовано принципи розроблення планів ліквідації аварійних ситуацій  у хімічних лабораторіях підприємств.Цікава орнітологія
Це цікаво: Восемь целебных свойств яичной скорлупы
*
*


Сторінка науковця
Дисертації з птахівництва, що пройшли захист в Україні
*
*


Інкубація
Оцінка морфологічних показників інкубаційних яєць перепелів породи фараон залежно від віку
М. В. ПЕТЕРС, аспірантка
Інститут розведення та генетики тварин НААН України

У статті наведено результати порівняльної оцінки морфологічних показників інкубаційних яєць перепелів породи фараон різного віку. Встановлено вірогідне збільшення абсолютної маси яйця та жовтка, зменшення індексу форми яйця, відносної маси білка та співвідношення “білок:жовток” з віком птиці.


Assessment of morphological parameters hatching eggs quail breed Pharaoh depending on age


М. V. PETERS, postgraduate
Institute of animals breeding and genetics of the UAAS Ukraine

The article comparative evaluations of morphological parameters of hatching eggs of quail breed Pharaoh different ages are presents. Found a reliable increase in weight of egg and egg yolk, reliable decrease of egg index, relative weight of protein and relation «protein:yolk» with age of quails.Породи і кроси
Кури, які несуть блакитні яйця
С.М. Базиволяк, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
*