Головна  |  Про видання  |  Контакти  |  

загальне
Редколегія
Новини

рубрики
Зміст номерів
Інформація
Подія
Годівля
Ветеринарія
Селекція і генетика
Технологія
Гігієна
Якість продукції
Обладнання
Охорона праці
Підготовка кадрів
Менеджмент і маркетинг
Нетрадиційне птахівництво
Сільський двір
Декоративні птахи
Цікава орнітологія
Сторінка науковця
Вам пропонують
Інкубація
Економіка
Голубівництво
Породи і кроси
Передовики виробництва
Це цікаво
Поради фахівця
Думка експерта
Лідер галузі
Наш репортаж
Дорадництво
Екологія
Переробка продукції
Переробка відходів

архів номерів
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2008
2007

авторизація
Ім'я користувача:
Пароль:

Ви не зареєстровані?
Зареєструватися

Всі статті за 2013 рік.


Номери журналу: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Зміст номерів
Зміст журналу "Сучасне птахівництво" № 8 (129) за 2013 рік
*


Інформація
Новини АПК
*
*


Подія

VI Міжнародний форум "Комплексне забезпечення лабораторій"


*

*Годівля
“Форми НДФ” – новый препарат из группы подкислителей
Л.И. ПОДОБЕД, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий лабораторией проектирования животноводческих объектов,
Институт свиноводства и агропромышленного производства НААН Украины
*

Компания “ФИДЛАЙФ” – внедрение интегрированной системы менеджмента
Б.Н. ВЕРВЕЙКО, генеральный директор ООО “ФИДЛАЙФ”
В.А. КУЧЕРОВ, директор ООО “ФИДЛАЙФ”
*


Ветеринарія

Вплив хелатних сполук мікроелементів і мікробного β-каротину на гематологічні показники та обмін речовин у японських перепелів


С.В. ГУСАК, аспірант*,
Л.В. ШЕВЧЕНКО, доктор ветеринарних наук
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Встановлено, що заміна в основному раціоні неорганічних сполук мікроелементів на їх гліцинати у дозі, що відповідає потребі перепелів батьківського стада підвищує кількість еритроцитів і концентрацію гемоглобіну в крові, стимулює обмін вуглеводів, білків та фосфору.


Перспективи та економічність застосування колоїдного срібла у перепелівництві
С.В. ШУЛЯК, аспірант,
Д.А. ЗАСЄКІН, доктор ветеринарних наук, професор
Національний університет біоресурсіві природокористування України

У роботі висвітлено доцільність та рентабельність застосування розчину колоїдного срібла при повному циклі вирощування перепелівпороди фараон, та економічну ефективність використання наночастинок срібла.


Вивчення імунобіологічних властивостей клонованого вірусу інфекційного бронхіту курей Н-120 в якості вакцини


А.П. КУБАЄВ, ветлікар,
Є.О. КРАСНОБАЄВ, кандидат ветеринарних наук
Інститут ветеринарної медицини НААН,
Л.А. ДУДНІКОВ, кандидат ветеринарних наук
НВП “Біо-Тест-Лабораторія”,
О.Г. МАРТИНЮК, кандидат ветеринарних наук
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Не дивлячись на широке використання вакцин, інфекційний бронхіт курей (ІБК) залишається серйозною проблемою для промислового птахівництва. Вибір відповідної вакцини базується на знанні типів вірусу інфекційного бронхіту (ВІБ) що поширені в регіоні. Актуальними сероваріантами ВІБ для України є Massachusetts і 793/В. У роботі представлені результати вивчення нешкідливості і імуногенності матрового ВІБ Н-120 Клону 311 серотипу Massachusetts і виготовленої з нього експериментальної серії вакцини “Бронхівак-1”. Показана їх нешкідливість для ВПФ курчат та ефективність що склала 90% і 100% для курчат вакцинованих матровим ВІБ Н-120 К311 і експерименталною вакциною “Бронхівак-1” відповідно проти зараження вірулентним ВІБ М-41.


Виявлення залишкових кількостей дезінфекційних засобів методами IN VITRO
Л.В. АДАМЕНКО, аспірант*
Національний університет біоресурсів і природокористування України

У статті наведені розроблені нами методи виявлення залишкових кількостей дезінфекційних та мийно-дезінфекційних засобів на технологічному обладнанні підприємств з виробництва, переробки та транспортування харчових продуктів шляхом визначення їх цитотоксичності.


Здоровый кишечник – здоровая птица
И.Н. САХАЦКИЙ, кандидат ветеринарных наук, заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту,
А.А. КУЗЬМИН, кандидат ветеринарных наук, заместитель генерального директора по  научно производственной работе,
А.Н. БОРОВКО, заместитель генерального директора
ООО “АТ Биофарм”, Украина
*

THE INFLUENCE OF CHELATE COMPOSITIONS OF MICROELEMENTS AND MICROBIC Β-CAROTENE TO HEMATOLOGICAL INDICES AND METABOLISM OF JAPANESE QUAIL


S. HUSAK, postgraduate student,
L. SHEVCHENKO, doctor, veterinary studies professor 
National university of bioresearches and environmental management of Ukraine

It was  determined that the replacement of inorganic microelements in the basic ration to it’s glycinates in the doses, needed for parental herd quails, increases the quantity of erythrocytes and concentration of hemoglobin, stimulates metabolism of carbohydrates, protein and phosphorus. Гігієна
Проблемы качества воды в птицеводстве
А.Ш. КАВТАРАШВИЛИ,  доктор сельскохозяйственных наук, профессор, главный научный сотрудник ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии,
Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства, Россия
*