Головна  |  Про видання  |  Контакти  |  

загальне
Редколегія
Новини

рубрики
Зміст номерів
Інформація
Подія
Годівля
Ветеринарія
Селекція і генетика
Технологія
Гігієна
Якість продукції
Обладнання
Охорона праці
Підготовка кадрів
Менеджмент і маркетинг
Нетрадиційне птахівництво
Сільський двір
Декоративні птахи
Цікава орнітологія
Сторінка науковця
Вам пропонують
Інкубація
Економіка
Голубівництво
Породи і кроси
Передовики виробництва
Це цікаво
Поради фахівця
Думка експерта
Лідер галузі
Наш репортаж
Дорадництво
Екологія
Переробка продукції
Переробка відходів

архів номерів
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2008
2007

авторизація
Ім'я користувача:
Пароль:

Ви не зареєстровані?
Зареєструватися

Всі статті за 2013 рік.


Номери журналу: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Зміст номерів
Зміст журналу "Сучасне птахівництво" № 7 (128) за 2013 рік
*


Інформація
Новини АПК
*
*


Годівля
Выбор подкислителя – основа стратегии  эффективного, безопасного и стабильного кормления
Л.И. ПОДОБЕД, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий лабораторией проектирования животноводческих объектов
Институт свиноводства и агропромышленного производства НААН Украины
*

Перетравність поживних речовин та баланс азоту в каченят за різних рівнів обмінної енергії в комбікормах
І.М. БАЛАНЧУК, кандидат сільськогосподарських наук
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Балансування раціонів каченят за обмінною енергією у період вирощування 1-14 діб на рівні
1,33 МДж/кг та у період вирощування 15-42 доби на рівні 1,43 МДж/100 г підвищує їх живу масу.Ветеринарія
Визначення тилозину в продукції птахівництва методом ELISA
І.В. ЗАБАРНА, молодший науковий співробітник, лікар ветеринарної медицини науково-дослідного відділу ветеринарно-санітарної експертизи
Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (м. Київ)
О.М. ЯКУБЧАК, доктор ветеринарних наук, професор
Національний університет біоресурсів і природокористування України

У статті наведено результати з удосконалення моніторингових досліджень кількісного визначення тилозину в продукції птахівництва методом імуноферментного аналізу за допомогою тест-системи для конкурентного імуноферментного аналізу MaxSignal® Тилозин (Cat. No.: 1026) виробництва фірми Bіоо ScientificCorporation, США, які будуть рекомендовані для використання в роботі регіональних державних лабораторій ветеринарної медицини.


Особливості обміну речовин у тканинах курчат-бройлерів за впливу препаратів мікробного β-каротину


Л.В. ШЕВЧЕНКО, доктор ветеринарних наук, професор
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Згодовування вітатону і вітадепсу з бутилгідрокситолуолом та без антиоксиданта курчатам-бройлерам протягом всього періоду вирощування в дозах, що відповідають та перевищують еквівалент їх потреби в ретинолі, суттєво не впливає на показники інтенсивності метаболізму в тканинах, що свідчить про можливість використання цих препаратів, як природних попередників ретинолу, при їх вирощуванні.


Зовнішня небезпека
Ольга Філіпенко, лікар ветеринарної медицини
*

Біоморфологія м’язів колінного суглоба деяких представників ряду гусеподібних – Anseriformes


О.П. МЕЛЬНИК, доктор ветеринарних наук, професор
В.П. НІКІТОВ, аспірант
Національний університет біоресурсів і природокористування України

У статті наведено результати порівняльно-анатомічних досліджень м’язової системи колінного суглоба, проведених на представниках птахів ряду гусеподібних родини качиних – гуска біла (Anser caerulescens), казарка канадська (Brantacanadensis), мандаринка (Aixgalericulata) та свіязь (Anas penelope). За допомогою макроскопічного препарування встановлено точки фіксації, ступінь диференціації та ступінь розвитку кожного окремого м’яза та м’язових груп.Селекція і генетика

Рівень інформаційного впливу та спадковості ознаки “жива маса” у ремонтного молодняку курей різного напряму продуктивності


О.О. КАТЕРИНИЧ, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Інститут тваринництва НААН України

Розраховано показники інформаційного впливу та спадковості кількісної ознаки “жива маса” протягом її формування у ремонтного молодняку курей різного напрямку продуктивності. Визначено максимальні та мінімальні значення інформаційних показників спадковості і сили впливу в онтогенезі та встановлено хвильовий характер розподілу інформації впродовжперіоду досліджень, що дозволило визначити інформативність окремих вікових періодів.


SacI-полиморфизм гена гормона роста в популяциях кур пород белый плимутрок, борковская барвистая и полтавская глинистая


Р.А. КУЛИБАБА, кандидат сельскохозяйственных  наук, заведующий лабораторией профилактики заболеваний птицы и молекулярной диагностики
Институт животноводства НААН Украины

Вивчено генетичну структуру популяцій курей порід білий плімутрок, бірківська барвиста та полтавська глиняста за локусом гормону росту. За результатами розподілу частот алелів показано відмінності генетичної структури ліній курей різних напрямів продуктивності. Частота алелю А у популяції курей породи білий плімутрок становила 0,03; алелю B – 0,97; у популяції курей породи бірківська барвиста частота алелю А – 0,48; B – 0,52; у популяції курей породи полтавська глиняста частота алелю А – 0,04; B – 0,96. В усіх алелях гену гормону росту (серед вивчених популяції курей) є один мономорфний сайт рестрикції для SacI, у той час як у алелю А є також додатковий поліморфний сайт.Технологія
Ріст ремонтного молодняку перепелів породи фараон залежно від ярусу кліткової батареї
В.П. БОРОДАЙ, доктор сільськогосподарських наук, професор
С.В. ВОЛОДКЕВИЧ, аспірант
В.В.МЕЛЬНИК, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Н.П.ПОНОМАРЕНКО, доктор сільськогосподарських наук, професор
Національний університет біоресурсів і природокористування України

У статті наведено дані живої маси і відносної швидкості росту ремонтного молодняку (самців і самок) перепелів породи фараон залежно від ярусу кліткової батареї. Встановлено, що найбільшу живу масу мали як самки, так і самці, яких вирощували на нижньому і середньому ярусах, а найнижчу – на верхньому.Цікава орнітологія
Це цікаво: “Умная” упаковка для яиц
*
*