Головна  |  Про видання  |  Контакти  |  

загальне
Редколегія
Новини

рубрики
Зміст номерів
Інформація
Подія
Годівля
Ветеринарія
Селекція і генетика
Технологія
Гігієна
Якість продукції
Обладнання
Охорона праці
Підготовка кадрів
Менеджмент і маркетинг
Нетрадиційне птахівництво
Сільський двір
Декоративні птахи
Цікава орнітологія
Сторінка науковця
Вам пропонують
Інкубація
Економіка
Голубівництво
Породи і кроси
Передовики виробництва
Це цікаво
Поради фахівця
Думка експерта
Лідер галузі
Наш репортаж
Дорадництво
Екологія
Переробка продукції
Переробка відходів

архів номерів
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2008
2007

авторизація
Ім'я користувача:
Пароль:

Ви не зареєстровані?
Зареєструватися

Всі статті за 2013 рік.


Номери журналу: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Зміст номерів
Зміст журналу "Сучасне птахівництво" № 6 (127) за 2013 рік
*


Інформація

Новини АПК


*
*


Подія
Вітаємо генерального директора асоціації “Птахопром України” Петрова Юрія Євгеновича з Ювілеєм!
Колектив редакції журналу "Сучасне птахівництво"
*

Семінар “Хайсекс-2013” у Фрунзе: сучасні аспекти селекції, утримання, годівлі і ветеринарного захисту курей
А.В. ПРЯХІН, директор  ДП “НД ППЗ ім. Фрунзе НУБіП України”
І.Я. СТАТНІК, заступник директора  ДП “НД ППЗ ім. Фрунзе НУБіП України” з наукової
роботи, інноваційних технологій і реалізації племінної продукції
В.В. МЕЛЬНИК, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування України
*

Семінар “Світ КОББ”
С.М. Базиволяк, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
*


Годівля
Стабілізована фітаза в годівлі м’ясних перепелів
С.В. МЕРЗЛОВ, доктор сільськогосподарських наук
Білоцерківський національний аграрний університет

У науково-дослідному інституті екології та біотехнології у тваринництві Білоцерківського національного аграрного університету створено стабілізовану фітазу. Стабілізована фітаза стійка до денатуруючих факторів: рН середовища, протеолітичних ферментів і солей важких металів. Додавання до раціонів м’ясних перепелів добавки сприяє кращому перетравленню і трансформації поживних елементів корму та підвищенню продуктивності птиці порівняно із нативною фітазою.


Вплив різнофакторного ліпідного живлення на виробництво інкубаційних яєць перепелів
М.Ю. СИЧОВ, доктор сільськогосподарських наук, професор
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Встановлено, що застосування у годівлі перепелів комбікормів з рівнем жиру 7 % призводить до підвищення рівня ембріональної смертності під час інкубації яєць на 4,5%. Розроблені принципи ліпідного живлення перепелів батьківського стада з урахуванням рівня та джерела жиру, що передбачають використання комбікормів з ріпаковою олією та вмістом жиру 5%.


Забійні якості курчат-бройлерів за різних рівнів обмінної енергії та енергетичної цінності компонентів у комбікормах
В.В.ОТЧЕНАШКО, доктор сільськогосподарських наук
С.В.БОЯРЧУК, аспірант
Національний університет біоресурсів і природокористування України

У статті наведено дані щодо застосування у годівлі курчат-бройлерів комбікормів з різними рівнями обмінної енергії та фактично визначеною енергетичною цінністю компонентів. Встановлено, що згодовування курчатам-бройлерам комбікормів з фактично визначеною енергетичною цінністю компонентів сприяє збільшенню їх передзабійної живої маси, маси патраної тушки, виходу грудних м’язів та м’язів тазових кінцівок.


Стоимость и качество обменной энергии в рационе птицы регулируется применением сухого кормового жира


Л.И. ПОДОБЕД, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий лабораторией проектирования животноводческих объектов
Институт свиноводства и агропромышленного производства НААН Украины
*


Ветеринарія
Клінічні та гематологічні показники курчат-бройлерів при згодовуванні препаратів мікробного β-каротину
Л.В. ШЕВЧЕНКО, доктор ветеринарних наук, професор
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Встановлено, що згодовування курчатам-бройлерам вітатону і вітадепсу як з вмістом бутилгідрокситолуолу, так і без нього, в дозах, що відповідають еквіваленту фізіологічної потреби курчат-бройлерів у вітаміні А, не змінюють клінічний стан птиці, забезпечують нормальне протікання процесів еритро- та лейкоцитопоезу в організмі, а в підвищених дозах – пригнічують лейкоцитопоез.


Полимеразная цепная реакция как эффективный метод контроля инактивации парвовируса при изготовлении вакцины против вирусного энтерита гусей
П.С. ЮРКО, младший научный сотрудник лаборатории профилактики заболеваний птицы и молекулярной диагностики, Институт животноводства НААН Украины

У статті показана ефективність використання полімеразної ланцюгової реакції як методу контролю інактивації парвовіруса етиленіміном при виготовленні вакцини проти вірусного ентериту гусей. Результати, що отриманні з використанням полімеразної ланцюгової реакції, були підтверджені шляхом проведення послідовних пасажів у культурі клітин ембріонів гусей. Застосування молекулярно-генетичних методів дозволяє скоротити час на проведення контролю інактивації у 72 рази порівняно зі стандартним методом у культурі клітин.Цікава орнітологія
Корели в умовах куточка живої природи
В.М. ЖЕСТЕРЬОВА, методист
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, м Київ
*


Породи і кроси

Кури породи корніш


С.М. Базиволяк, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
*