Головна  |  Про видання  |  Контакти  |  

загальне
Редколегія
Новини

рубрики
Зміст номерів
Інформація
Подія
Годівля
Ветеринарія
Селекція і генетика
Технологія
Гігієна
Якість продукції
Обладнання
Охорона праці
Підготовка кадрів
Менеджмент і маркетинг
Нетрадиційне птахівництво
Сільський двір
Декоративні птахи
Цікава орнітологія
Сторінка науковця
Вам пропонують
Інкубація
Економіка
Голубівництво
Породи і кроси
Передовики виробництва
Це цікаво
Поради фахівця
Думка експерта
Лідер галузі
Наш репортаж
Дорадництво
Екологія
Переробка продукції
Переробка відходів

архів номерів
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2008
2007

авторизація
Ім'я користувача:
Пароль:

Ви не зареєстровані?
Зареєструватися

Всі статті за 2013 рік.


Номери журналу: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Зміст номерів
Зміст журналу "Сучасне птахівництво" № 5 (126) за 2013 рік
*


Подія
Наукові дослідження вчених науково-дослідного інституту технологій та якості продукції тваринництва і рибництва – виробництву!
І.П. ЧУМАЧЕНКО, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, директор НДІ технологій та якості продукції тваринництва і рибництва
Національний університет біоресурсів і природокористування України
*

XXV Міжнародна агропромислова виставка “Агро-2013”
*
*


Годівля
Перетравність поживних речовин  корму та баланс метіоніну в організмі курей батьківського стада за різних його рівнів у раціонах
І.І. ІБАТУЛЛІН, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України
М.Я. КРИВЕНОК, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
І.І. ІЛЬЧУК, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування України
К.Ю. ЯСТРЕБОВ, кандидат сільськогосподарських наук, компанія “Ломан анімал Хелс” (Німеччина)
О.С. ЯНЧЕВСЬКИЙ, консультант з годівлі птиці ПАТ “Кожухівське”
Вивчено вплив зміни вмісту метіоніну у повнораціонних комбікормах для курей-несучок батьківського стада на їх продуктивність, перетравність поживних речовин та баланс метіоніну в організмі.

Компания “ФИДЛАЙФ” – внедрение системы менеджмента безопасности пищевой продукции в соответствии с требованиями Международного стандарта ISO 22000-2005
Б.Н. ВЕРВЕЙКО, генеральный директор ООО “ФИДЛАЙФ”
В.А. КУЧЕРОВ, директор ООО “ФИДЛАЙФ”
*

Енергетична поживність білкових кормів для курчат-бройлерів
С.В. БОЯРЧУК, аспірант
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Здійснено порівняльну оцінку різних способів визначення обмінної енергії в кормах для курчат-бройлерів. Встановлено, що для курчат-бройлерів з 7-ї по 14-у добу енергетична цінність шроту соєвого коливалася в межах 10,09-12,51, шроту соняшникового – 9,15-11,90, макухи соєвої – 11,49-12,13, макухи соняшникової – 11,04-13,80 МДж/кг; для курчат-бройлерів з 15-ї по 28-у добу відповідно – 10,11-12,51; 9,30-11,90; 11,80-12,13 та 11,13-13,80 МДж/кг; для курчат з 29-ї по 42-у добу відповідно – 10,12-12,51; 9,32-11,90; 11,88-12,13 та 11,28-13,80 МДж/кг. Найменші відхилення у значенні обмінної енергії кормів спостерігаються за використання прямих способів визначення за даними фізіологічних дослідів.Ветеринарія
Серологічний моніторинг метапневмовірусної інфекції в птахогосподарствах України за допомогою РНГА
Л.І. НАЛИВАЙКО, доктор ветеринарних наук, головний науковий співробітник
Д.А. РЯБЕКА, аспірант
Інститут тваринництва НААН України

І.К. АВДОС’ЄВА, кандидат ветеринарних наук,
ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок (м. Львів)

Встановлена діагностична цінність розробленого набору компонентів для діагностики метапневмовірусної інфекції на основі РНГА, який може успішно використовуватися фахівцями ветеринарної медицини для контролю даної інфекції.


Вплив комбінованого сорбентного  препарату “Корсорб” на продуктивність курчат-бройлерів за хронічного змішаного мікотоксикозу
В.Д.КОРЗУНЕНКО, аспірант
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Застосування комбінованого сорбентного препарату “Корсорб” за хронічного експериментального змішаного фузаріотоксикозу курчат-бройлерів у кількості 3% від маси корму нейтралізує негативний влив мікотоксинів на організм птиці, що проявляється більшим виходом маси тушок і нижчим показником конверсії корму.Селекція і генетика
Генетичний потенціал курей кросу “Іза браун” в умовах півдня України
О.В. ЩЕРБИНА, аспірант
Херсонський державний аграрний університет

Проведено порівняльний аналіз впливу класу розподілу птиці, ярусу утримання на яєчну продуктивність курей кросу “Іза браун”. Встановлено перспективність використання поєднання “клас розподілу і ярус утримання” при пересаджувані птиці, що дозволяє зменшити вік досягнення статевої зрілості та збільшити збереженість поголів’я. За допомогою інформаційно-статистичних показників визначено вплив компонентів на продуктивність курей дослідного кросу.Технологія
Показники екстер’єру перепелів батьківського стада залежно від ярусу кліткової батареї при утриманні
А.С. КУРІННА, аспірант
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Наведені показники екстер’єру та живої маси перепелів батьківського стада японської породи при
утриманні в різнях ярусах кліткової батареї. Встановлено відмінності у зміні екстер’єрних показників перепелів у 10- та 18-тижневому віці залежно від ярусу. Статистично вірогідної різниці за показником “жива маса” впродовж періоду продуктивного використання встановлено не було.


INDICATORS OF EXTERIOR OF THE QUAIL PARENT STOCK DEPENDING ON TIER CELLULAR THE  BATTERIES WHILE RETENTION


А.S. KURINNA, postgraduate
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Parameters of the exterior and alive weight of quail of Japanese breed of parental herd at content on different tiers of the cell battery are presented. Distinctions on  the exterior parameters of quail in 10 and 18-week age depending on tier are established. A statistically significant difference on the sign «live weight» during the period of productive use has not been established.Сільський двір
Як визначити стать добового молодняку?
С.М. Базиволяк, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
*