Головна  |  Про видання  |  Контакти  |  

загальне
Редколегія
Новини

рубрики
Зміст номерів
Інформація
Подія
Годівля
Ветеринарія
Селекція і генетика
Технологія
Гігієна
Якість продукції
Обладнання
Охорона праці
Підготовка кадрів
Менеджмент і маркетинг
Нетрадиційне птахівництво
Сільський двір
Декоративні птахи
Цікава орнітологія
Сторінка науковця
Вам пропонують
Інкубація
Економіка
Голубівництво
Породи і кроси
Передовики виробництва
Це цікаво
Поради фахівця
Думка експерта
Лідер галузі
Наш репортаж
Дорадництво
Екологія
Переробка продукції
Переробка відходів

архів номерів
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2008
2007

авторизація
Ім'я користувача:
Пароль:

Ви не зареєстровані?
Зареєструватися

Всі статті за 2013 рік.


Номери журналу: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Зміст номерів
Зміст журналу "Сучасне птахівництво" № 3 (124) за 2013 рік
*


Інформація
Новини АПК
*
*


Подія
“AgroAnimalShow2013” – ІІІ Міжнародна виставка ефективного тваринництва та птахівництва

В.В. МЕЛЬНИК, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

*


Годівля
Значение и физиологическая роль кальция в питании сельскохозяйственной птицы
Л.И. ПОДОБЕД, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
*

Компания “ФИДЛАЙФ” – составляющие производства комбикормов высокого качества
Б.Н. ВЕРВЕЙКО, генеральный директор ООО “ФИДЛАЙФ”
В.А. КУЧЕРОВ, директор ООО “ФИДЛАЙФ”
*

Практика ліпідного живлення перепелів м’ясного напряму продуктивності
М.Ю.СИЧОВ, доктор сільськогосподарських наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Описано досвід використання в годівлі перепелів комбікормів з різними джерелами ліпідів. Встановлено, що використання комбікормів з додаванням соєвої олії сприяє збільшенню ширини та
висоти кишкових ворсинок, а також висоти, ширини і кількості крипт, що зумовлює зростання всмоктувальної поверхні кишечника і викликає підвищення перетравності поживних речовин корму та, як наслідок, підвищення живої маси перепелів.

Вплив нанокристалічного діоксиду церію на яєчну продуктивність перепелів
М.Я. СПІВАК, доктор біологічних наук,
О.А. ДЕМЧЕНКО, провідний інженер,
Н.М. ЖОЛОБАК, кандидат біологічних наук,
О.Б. ЩЕРБАКОВ, кандидат хімічних наук,
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
В.М. ЗОЦЕНКО, кандидат ветеринарних наук,
Білоцерківський національний аграрний університет
В.К. ІВАНОВ, доктор хімічних наук,
Інститут загальної та неорганічної хімії РАН
Випоювання перепелам нанокристалічного діоксиду церію (наноцерію) позитивно впливаєна їхню яєчну продуктивність. При використанні наноцерію в дозі 1 мМ/л питної води підвищилась несучість
перепілок на 7,8%, маса яєць– на 16,9%, інтенсивність несучості–на 6,7%. У застосованих дозах
(0,1-10 мМ/л питної води) наноцерій не акумулюється в яйцях і паренхіматозних органах птиці.


Технологія
Продуктивність курей промислового стада кросу „Хайсекс білий” при утриманні у різних кліткових батареях
І.Я. СТАТНІК, кандидат сільськогосподарських наук
ДП “НД ППЗ ім. Фрунзе НУБіП України”
В.В. МЕЛЬНИК, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Н.П. ПОНОМАРЕНКО, доктор сільськогосподарських наук,
В.П. БОРОДАЙ, доктор сільськогосподарських наук, професор
С.М. БАЗИВОЛЯК, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Наведено дані щодо яєчної продуктивності курей промислового стада кросу “Хайсекс білий” при
утриманні у різних кліткових батареях. Встановлено, що кури фінального гібриду кросу “Хайсекс білий” характеризуються високим рівнем продуктивних якостей за показниками несучості і маси яєць, які перевищують дані фірми-постачальника кросу. Такі високі показники продуктивності встановлено при утриманні курей промислового стада в різних кліткових батареях, що свідчить про високий генетичний потенціал та адаптаційну здатність птиці даного кросу.


Якість продукції
Накопичення 137Сsв організмі гусей при утриманні їх на територіях Полісся з різною щільністю радіоактивного забруднення
Л.Д. РОМАНЧУК, доктор сільськогосподарських наук, професор
Житомирський національний агроекологічний університет
,
І.М. ГУДКОВ, доктор біологічних наук, професор
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Вміст 137Cs в організмі гусей, що випасаються на забруднених радіонуклідами угіддях, може досягати 400–600 Бк/кг, що у 2–3 рази перевищує його допустимий рівень у м’ясі (200 Бк/кг).  При переведенні птиці на “чистий” раціон питома активність радіонукліду у м’язах та деяких внутрішніх
органах вже через 3 доби зменшується удвічі, а протягом 20-25 діб – до 3-11 Бк/кг.


Охорона праці
Основні працеохоронні засади збереження життя та здоров'я працівників на виробництві
Є.І. МАРЧИШИНА, доцент, кандидат сільськогосподарських наук,
Ю.О. ВЕЧЕРЯ, студентка ОКР “Магістр”
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Висвітлено основні працеохоронні засади збереження життя та здоров’я працівників на виробництві. Наведено основні принципи, дотримання яких допомагає забезпечити безпеку працівників та створити ефективну організаційну структуру управління охороною праці на підприємстві.


Підготовка кадрів
На підвищення кваліфікації – до ДП “НД ППЗ ім. Фрунзе НУБіП України”
В.В. МЕЛЬНИК, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
*

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ до Національного університету біоресурсів і природокористування України на факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва
М.В. СЕБА, в. о. декана факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, кандидат сільськогосподарських наук
Національний університет біоресурсів і природокористування України
*


Сільський двір
Готуємось до інкубації
В.В. МЕЛЬНИК, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
*