Головна  |  Про видання  |  Контакти  |  

загальне
Редколегія
Новини

рубрики
Зміст номерів
Інформація
Подія
Годівля
Ветеринарія
Селекція і генетика
Технологія
Гігієна
Якість продукції
Обладнання
Охорона праці
Підготовка кадрів
Менеджмент і маркетинг
Нетрадиційне птахівництво
Сільський двір
Декоративні птахи
Цікава орнітологія
Сторінка науковця
Вам пропонують
Інкубація
Економіка
Голубівництво
Породи і кроси
Передовики виробництва
Це цікаво
Поради фахівця
Думка експерта
Лідер галузі
Наш репортаж
Дорадництво
Екологія
Переробка продукції
Переробка відходів

архів номерів
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2008
2007

авторизація
Ім'я користувача:
Пароль:

Ви не зареєстровані?
Зареєструватися

Всі статті за 2012 рік.


Номери журналу: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Зміст номерів
Зміст "Сучасне птахівництво" № 10 (119) за 2012 рік
*


Інформація
Новини АПК
*
*


Подія
Журналу "Сучасне птахівництво" виповнилось 10 років!
В.П. БОРОДАЙ, головний редактор журналу “Сучасне птахівництво”, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Академії вищої освіти України
*

VIIІ Міжнародна науково-практична  конференція по птахівництву – черговий форум птахівників у Судаку

В.В. Мельник

*


Годівля
Забійні якості молодняку качок за різних рівнів цинку в комбікормах
І.І. ІБАТУЛЛІН, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України,
Р.М. ДЕЙНЕКО, аспірант*,
І.І. ІЛЬЧУК, В.М. КОНДРАТЮК, М.Я. КРИВЕНОК, кандидати сільськогосподарських наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Вивчено вплив різних рівнів цинку у комбікормах каченят на м’ясну продуктивність та вихід продуктів забою. Встановлено, що згодовування комбікорму з рівнем цинку 95 мг/кг упродовж усього періоду вирощування зумовлює збільшення передзабійної живої маси, виходу патраної, непатраної та напівпатраної тушок.

Перетравність поживних речовин у каченят за різних рівнів протеїну та лізинув комбікормах
І.М. БАЛАНЧУК, кандидат сільськогосподарських наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Балансування раціонів каченят за сирим протеїном і лізином у період вирощування з добового до
14-добового віку на рівні 18 і 1,1%, відповідно, та 16,2 і 0,9%  – з 15-и до 42-добового віку підвищує
їх передзабійну живу масу й знижує витрати корму на одиницю приросту.


Ветеринарія
Санітарно-гігієнічна оцінка біомаси гриба Вl.trispora штаму ТКСТ як джерела природного β-каротину для тварин
Л.В.ШЕВЧЕНКО, доктор ветеринарних наук, доцент,
М.О.ЗАХАРЕНКО, доктор біологічних наук, член-кореспондент НААНУ,
В.М.МИХАЛЬСЬКА, кандидат ветеринарних наук, доцент,
Л.В.МАЛЮГА, кандидат сільськогосподарських наук, доцент,
В.М.ПОЛЯКОВСЬКИЙ, кандидат ветеринарних наук, доцент,
А.М.АНДРУЩЕНКО, магістр факультету ТВППТ
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Біомаса гриба Bl. trispora штаму ТКСТ є високоефективним джерелом  β-каротину, містить вітаміни групи В, токофероли, вищі насичені та насичені жирні кислоти, незамінні амінокислоти і комплекс інших біологічно активних речовин.

Результаты выявления чувствительности к антимикробным препаратам бактерий, выделенных от кур в 2010-2011 годах
Д.В. ДРЕВАЛЬ, заведующий лаборатории патанатомии и бактериологии
В.Р.ХАЙРУЛЛИНА, бактериолог лаборатории патанатомии и бактериологии
Центр современной диагностики ООО “Био-Тест-Лаборатория”
Бактериальная инфекция часто оказывается причиной падежа сельскохозяйственной птицы, будучи как первичным этиологическим фактором, так и, чаще всего, в виде осложнения основной проблемы
вирусной, паразитарной или другой этиологии. По крайней мере, таковы данные, полученные в лаборатории бактериологии Центра современной диагностики ООО “Био-Тест-Лаборатория”. В
данной статье представлен анализ антибиотикочувствительности основных бактериальных патогенов, выделенных из патматериала от кур в период 2010-2011годов.

Использование фитобиотиков в кормлении перепелов
М.Д. КУЧЕРУК, кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель,
Д.А. ЗАСЕКИН, доктор ветеринарных наук, профессор,
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
В работе изучена возможность применения фитобиотических веществ для улучшения роста и
продуктивности перепелов.


Селекція і генетика
Визначення особливості структурної організації полігенної системи ознаки „несучість” у індиків
О.О. КАТЕРИНИЧ, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий cпівробітник
Інститут тваринництва НААН
Дано оцінку загальній структурі (формулі) організації полігенної ознаки “несучість” шляхом визначення різноманітності прояву її фенотипу та показано можливість використання даної методики в генетико-селекційних дослідженнях.


Якість продукції
Забезпечення якості птахівничої продукції як основа успішної діяльності підприємства
В.П. ВЕРБІЙ, кандидат технічних наук, доцент, Київський національний торговельно-економічний університет,
П.С. ПРОКОПЕНКО, кандидат ветеринарних наук, доцент, Херсонський державний аграрний університет,
Н.П. ПОНОМАРЕНКО, доктор сільськогосподарських наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України
Проведено аналіз виробничих факторів, які впливають на якість продукції птахівництва. Показана
роль впровадження сучасних технологій у виробничий процес, запровадження систем управління якістю та безпекою на птахівничому підприємстві з метою забезпечення якості одержаної продукції.


Цікава орнітологія
Це цікаво
*
*


Сторінка науковця
Дисертації з птахівництва, що пройшли захист в Україні
Підготувала С.М. Базиволяк
*