Головна  |  Про видання  |  Контакти  |  

загальне
Редколегія
Новини

рубрики
Зміст номерів
Інформація
Подія
Годівля
Ветеринарія
Селекція і генетика
Технологія
Гігієна
Якість продукції
Обладнання
Охорона праці
Підготовка кадрів
Менеджмент і маркетинг
Нетрадиційне птахівництво
Сільський двір
Декоративні птахи
Цікава орнітологія
Сторінка науковця
Вам пропонують
Інкубація
Економіка
Голубівництво
Породи і кроси
Передовики виробництва
Це цікаво
Поради фахівця
Думка експерта
Лідер галузі
Наш репортаж
Дорадництво
Екологія
Переробка продукції
Переробка відходів

архів номерів
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2008
2007

авторизація
Ім'я користувача:
Пароль:

Ви не зареєстровані?
Зареєструватися

Всі статті за 2012 рік.


Номери журналу: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Зміст номерів
Зміст "Сучасне птахівництво" № 9 (118) за 2012 рік
*


Інформація
Новини АПК
*
*


Подія
Вітаємо Видавничий дім ЕФПІТ з ювілеєм!
Редакція журналу "Сучасне птахівництво"
*

Звіт про участь представників Українського відділення ВНАП у XXIV Всесвітньому конгресі з птахівництва
І.А. ІОНОВ, доктор сільськогосподарських наук, президент Українського відділення ВНАП, директор Інституту тваринництва НААН України
*

Підсумки проведення XIII Української  конференції з птахівництва з міжнародною участю (18-20 вересня 2012 р.)
І.А. ІОНОВ, доктор сільськогосподарських наук,  президент Українського відділення ВНАП, директор Інституту тваринництва НААН України
*


Ветеринарія
Молекулярная диагностика энтеритов гусей разной вирусной этиологии
Р.А. КУЛИБАБА, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. лаборатории профилактики заболеваний птицы и молекулярной диагностики,
П.С. ЮРКОмладший научный сотрудник,
А.В. БЕЛЕЦКАЯ, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник,
Институт животноводства НААН
В статье подробно охарактеризованы энтериты гусей разной вирусной этиологии. Показано, что
причиной проявления данного заболевания наряду с парвовирусом может быть иполиомавирус.
Проанализированы особенности транскрипции геномов обоих вирусов. Подробно описано применение метода полимеразной цепной реакции для детекции данных возбудителей в опытных образцах. Разработан метод дуплексной ПЦР, который может использоваться для одновременного определения  в «одной пробирке» двух типов возбудителей вирусного энтерита гусей.

Тримикозин – новый противомикробный препарат для птицеводства


А.А. КУЗЬМИН, кандидат ветеринарных наук,
А.Н. БОРОВКО, ветврач,
И.Н. САХАЦКИЙ, кандидат ветеринарных наук,
В.В. ШКЛЯР, ветврач,
ООО “АТ Биофарм”
*


Технологія
Оборотне водопостачання птахівничих  комплексів: еколого-економічний ефект та технічні засоби його реалізації
Ф.І. ГОНЧАРОВ, кандидат технічних наук, доцент,
В.М. РЕШЕТЮК, кандидат технічних наук, доцент,
В.М. ШТЕПА, кандидат технічних наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Випробувано у виробничих умовах комплекти технічних засобів оборотного водопостачання птахівничих комплексів; проаналізовано ефекти від впровадження.


Охорона праці
Нові вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників
Є.І.МАРЧИШИНА, кандидат сільськогосподарських наук,доцент,
С. В. ПЛІЧКО, студент ОКР “Магістр”,
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Проаналізовано нововведені загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників. Проаналізовано вимоги щодо облаштування робочих зон, до робочих місць на відкритому повітрі, облаштування невиробничих приміщень. Запропоновано заходи щодо вибору
безпечних засобів праці.


Сторінка науковця
Дисертації з птахівництва, що пройшли захист в Україні
Підготувала С.М. Базиволяк
*