Головна  |  Про видання  |  Контакти  |  

загальне
Редколегія
Новини

рубрики
Зміст номерів
Інформація
Подія
Годівля
Ветеринарія
Селекція і генетика
Технологія
Гігієна
Якість продукції
Обладнання
Охорона праці
Підготовка кадрів
Менеджмент і маркетинг
Нетрадиційне птахівництво
Сільський двір
Декоративні птахи
Цікава орнітологія
Сторінка науковця
Вам пропонують
Інкубація
Економіка
Голубівництво
Породи і кроси
Передовики виробництва
Це цікаво
Поради фахівця
Думка експерта
Лідер галузі
Наш репортаж
Дорадництво
Екологія
Переробка продукції
Переробка відходів

архів номерів
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2008
2007

авторизація
Ім'я користувача:
Пароль:

Ви не зареєстровані?
Зареєструватися

Всі статті за 2012 рік.


Номери журналу: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Зміст номерів
Зміст "Сучасне птахівництво" № 7 (116) за 2012 рік
*


Інформація

Новини АПК


*
*


Подія
ХVII конференція російського відділення ВНАП: досягнення та перспективи
М.І. САХАЦЬКИЙ, доктор біологічних наук, професор, академік НААН України, професор кафедри розведення та генетики тварин
Національний університет біоресурсів і природокористування України
*


Годівля
Баланс жирних кислот в організмі каченят зарізних рівнів жиру в комбікормах
М.Ю. СИЧОВ, доктор сільськогосподарських наук
Викладено результати досліджень впливу згодовування комбікормів з різним рівнем жиру на баланс
жирних кислот в організмі молодняку качок. Встановлено, що використання комбікормів з рівнем сирого жиру 7% сприяє підвищенню рівня утримання лінолевої кислоти в організмі каченят на 3,0-5,6% та ліноленової – на 11,3% порівняно з тими, що споживали комбікорм з вмістом сирого жиру 5%.


Ветеринарія
Salmonella enteritidis – збудник емерджентної харчової токсикоінфекції
О.М. ЯКУБЧАК, доктор ветеринарних наук, професор
А.І. КОБИШ, кандидат ветеринарних наук
У статті висвітлено проблему емерджентної харчової інфекції, що перебігає у формі токсикоінфекції, збудником якої є S. еnteritidis. Дана токсикоінфекція є однією із найбільш поширених харчових зоонозів, які завдають значних соціально-економічних збитків як в Україні, так і поза її межами.
Профілактика цієї хвороби у людини потребує проведення широкого спектру санітарно-гігієнічних
заходів впродовж усього харчового ланцюга.

Вікова динаміка розвитку форми суглобових поверхонь скелета кінцівок бройлерів
С.А. ТКАЧУК, доктор ветеринарних наук, професор
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Вивчено розвиток лінійних параметрів суглобових поверхонь скелета кінцівок курчат-бройлерів кросу “Росс-308”. Встановлено високий ступінь кореляції r (від 0,938 до 0,995) параметрів досліджуваних суглобів з масою тіла. Найвища ступінь кореляції відмічається в плечовому (r > 0,988) та заплесновому (r > 0,995) суглобах, що свідчить про їх залежність від інтенсивності приросту маси тіла.


Якість продукції
Какие яйца могут называться органическими?
*
*

Отправить свежие яйца на другой конец планеты.

Мясо для вегетарианцев: можно ли воссоздать питательные свойства, текстуру и вкус мяса и яиц.


*
*


Цікава орнітологія
Це цікаво
*
*


Сторінка науковця
Дисертації з птахівництва, що пройшли захист в Україні
Підготувала С.М. Базиволяк
*