Головна  |  Про видання  |  Контакти  |  

загальне
Редколегія
Новини

рубрики
Зміст номерів
Інформація
Подія
Годівля
Ветеринарія
Селекція і генетика
Технологія
Гігієна
Якість продукції
Обладнання
Охорона праці
Підготовка кадрів
Менеджмент і маркетинг
Нетрадиційне птахівництво
Сільський двір
Декоративні птахи
Цікава орнітологія
Сторінка науковця
Вам пропонують
Інкубація
Економіка
Голубівництво
Породи і кроси
Передовики виробництва
Це цікаво
Поради фахівця
Думка експерта
Лідер галузі
Наш репортаж
Дорадництво
Екологія
Переробка продукції
Переробка відходів

архів номерів
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2008
2007

авторизація
Ім'я користувача:
Пароль:

Ви не зареєстровані?
Зареєструватися

Всі статті за 2012 рік.


Номери журналу: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Зміст номерів
Зміст "Сучасне птахівництво" № 6 (115) за 2012 рік
*


Інформація
Новини АПК
*
*


Подія
Вітаємо компанію “БІОМІН” з 5-річчям в Україні!
В.В. Мельник
*


Годівля
Эффективность использования премиксов на основе сапропеля в кормлении цыплят-бройлеров
А.Б. МАЛЬЦЕВ, Н.А. МАЛЬЦЕВА, Л.А. БОГДАНОВА
Сибирский научно-исследовательский институт птицеводства, г. Омск, Россия
И.А. КОРШЕВА, Омский государственный аграрный университет, г. Омск, Россия
*

Забійні якості каченят за різних рівнів марганцю в комбікормах
Р.М.ДЕЙНЕКО *аспірант кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного,
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Вивчено вплив різних рівнів марганцю у комбікормах для каченят на вихід продуктів забою. Встановлено, що згодовування каченятам комбікормів з вмістом марганцю 95 та 110 мг/кг упродовж всього періоду вирощування зумовлює збільшення передзабійної живої маси,виходу патраної, напівпатраної та непатраної тушки, грудних і ножних м’язів.


Ветеринарія
Склад мікрофлори тонких кишок бройлерів та способи його корекції у критичні періоди росту і розвитку
В. Г.СТОЯНОВСЬКИЙ, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри нормальної та патологічної фізіології
І. А. КОЛОМІЄЦЬ, кандидат ветеринарних наук
О.І. КАМРАЦЬКА, аспірант
Львівський національний університет ветеринарної медицинита біотехнологій імені С.З. Ґжицького
У статті наведені дані, які характеризують процеси становлення фізіологічної мікрофлори в різних ділянках тонких кишок бройлерів у критичні періоди росту і розвитку на тлі проведеної вакцинації, а також встановлено динаміку зміни кількості лакто-, біфідобактерій та кишкової палички у просвіті кишечника курчат при застосуванні препарату “Праймікс-Біонорм П” і розчину високочистого натрію гіпохлориту.


Технологія
Некоторые приемы максимизации однородности стада птицы
А.Ш. КАВТАРАШВИЛИ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, главный научный сотрудник,
Е.Н.НОВОТОРОВ, кандидат сельскохозяйственныхнаук, старший научный сотрудник  ГНУ ВНИТИП
Россельхозакадемии
Т.Н.КОЛОКОЛЬНИКОВА, кандидат сельскохозяйственныхнаук, заведующая отделом технологии ГНУ
СибНИИП Россельхозакадемии
*


Якість продукції
Від констатації фактів до спрямованого виробництва якісної продукції
А.І.ВЕРТІЙЧУК, кандидат біологічних наук, доцент
Ю.А. ГЛЄБОВА, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Національний університет біоресурсів  і природокористування  України
Якість і безпека сільськогосподарської продукції фігурують актуальноі проблемно як і її кількісне виробництво. Значимість контролю якості продукції посилюється за зростанняїї обсягу. Однак в Україні панує переважно оцінка фактичної якості. Нагальним є впровадження управління технологіями виробництва за запрограмованою та спрямовано-очікуваною якістю.


Охорона праці
Небезпечні зони на виробництві
Є. МАРЧИШИНА, кандидат сільськогосподарських наук, доцент,
В. ВАСИЛЕВСЬКА, студент ОКР “Магістр”
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Проаналізовані небезпечні зони при роботі машин і механізмів на підприємстві, в тому числіі на території, де можливо виникнення небезпечного чи шкідливого виробничого фактора. Наведені
основні заходи та вимоги щодо усунення їх небезпечного впливу на працівників виробництва.


Цікава орнітологія
Вогняний ткачик
С.В. ВОЛОДКЕВИЧ, аспірантка Національного університету біоресурсів і природокористування України
*


Сторінка науковця
Дисертації з птахівництва,  що пройшли захист в Україні

Підготувала С.М. Базиволяк

*