Головна  |  Про видання  |  Контакти  |  

загальне
Редколегія
Новини

рубрики
Зміст номерів
Інформація
Подія
Годівля
Ветеринарія
Селекція і генетика
Технологія
Гігієна
Якість продукції
Обладнання
Охорона праці
Підготовка кадрів
Менеджмент і маркетинг
Нетрадиційне птахівництво
Сільський двір
Декоративні птахи
Цікава орнітологія
Сторінка науковця
Вам пропонують
Інкубація
Економіка
Голубівництво
Породи і кроси
Передовики виробництва
Це цікаво
Поради фахівця
Думка експерта
Лідер галузі
Наш репортаж
Дорадництво
Екологія
Переробка продукції
Переробка відходів

архів номерів
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2008
2007

авторизація
Ім'я користувача:
Пароль:

Ви не зареєстровані?
Зареєструватися

Всі статті за 2012 рік.


Номери журналу: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Зміст номерів
Зміст "Сучасне птахівництво" № 5 (114) за 2012 рік
*


Інформація
Новини АПК
*
*


Подія
Семінар-тренінг „Інноваційні рішення для птахівницьких підприємств”
Н.П. ПОНОМАРЕНКО в.о. завідувача кафедри птахівництва, Національний університет біоресурсів і природокористування України
*

“Хайсекс-2012” – семінар у Фрунзе
В. В. МЕЛЬНИК, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування України
*


Годівля
Вихід продуктів забою та харчова цінність м’яса перепелів за використання комбікормів з різними рівнями енергії
В.В. ОТЧЕНАШКО, кандидат сільськогосподарських наук, докторант
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Стаття присвячена аналізу м’ясних якостей перепелів породи фараон під впливом згодовування
комбікормів із різною енергетичною цінністю. Установлено характер зв’язку між рівнями енергетичного живлення перепелів та показниками забою і хімічного складу грудних м’язів.

Ефективність використання комбікормів з різним рівнем триптофану у годівлі качок
І.І. ІБАТУЛЛІН, доктор сільськогосподарських наук, академік НААН України
С.В. СКНАР, аспірантка
Національний університет біоресурсів і природокористування України
У статті розглянуто питання впливу згодовування комбікормів з різними рівнями триптофану (0,86-0,72%) на ефективність вирощування качок. Встановлено, що оптимізація раціонів качок за вмістом триптофану (упродовж 1-14 діб вирощування) на рівні 0,23 % та (упродовж 15-42 діб) – 0,16% підвищує їх живу масу та сприяє зменшенню витраткорму на 1 кг приросту.


Ветеринарія
Микробная контаминация корма в птицеводстве: скрытая угроза
В.П. БОРОДАЙ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, академик АНВО Украины
Т.И. ФОТИНА, доктор ветеринарных наук, профессор, Сумской национальный аграрный университет, Украина
П.Ф. СУРАЙ , доктор биологических наук, профессор, Шотландский с.-х. колледж, Великобритания; иностранный член РАСХН

*Селекція і генетика
Визначення статі птиці з невираженим статевим диморфізмом з використанням полімеразної ланцюгової реакції
Р.О. КУЛІБАБА, кандидат сільськогосподарських наук, завідувач лабораторії профілактики захворювань птиці та молекулярної діагностики,
О.П. ПОДСТРЄШНИЙ, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник,
Інститут твариництва НААН України
У роботі наведено порівняльний аналіз різних методів визначення статі у птиці з невираженим статевим диморфізмом. Детально описано молекулярно-генетичний метод, оснований на поліморфізмі гену CHD. Показано застосування методу полімеразної ланцюгової реакції для визначення статі птиці різних видів.

Еколого-генетичні параметри несучості гусей
В. П. ХВОСТИК, кандидат сільськогосподарських наук,
Інститут тваринництва НААН України
Визначено показники екологічної пластичності і стабільності досліджених груп гусейза несучістю, які дозволяють оцінити взаємодію “генотип х середовище” і виявити більш пластичні та стабільні генотипи.


Сторінка науковця
Дисертації з птахівництва, що пройшли захист в Україні

Підготувала С.М. Базиволяк

*