Головна  |  Про видання  |  Контакти  |  

загальне
Редколегія
Новини

рубрики
Зміст номерів
Інформація
Подія
Годівля
Ветеринарія
Селекція і генетика
Технологія
Гігієна
Якість продукції
Обладнання
Охорона праці
Підготовка кадрів
Менеджмент і маркетинг
Нетрадиційне птахівництво
Сільський двір
Декоративні птахи
Цікава орнітологія
Сторінка науковця
Вам пропонують
Інкубація
Економіка
Голубівництво
Породи і кроси
Передовики виробництва
Це цікаво
Поради фахівця
Думка експерта
Лідер галузі
Наш репортаж
Дорадництво
Екологія
Переробка продукції
Переробка відходів

архів номерів
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2008
2007

авторизація
Ім'я користувача:
Пароль:

Ви не зареєстровані?
Зареєструватися

Всі статті за 2012 рік.


Номери журналу: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Зміст номерів

Зміст "Сучасне птахівництво" № 4 (113) за 2012 рік


*


Інформація

“Институт Селекции Животных”: 500 яиц от несушки – это реально

Новини АПК: Виробництво яєць і м'яса птиці в Україні у першому кварталі 2012 року


Ярослав Немировский
*


Подія
Повышаем продуктивность птицы кроссов “Хайсекс”: технический тренинг с международным участием
И.Я. СТАТНИК, заместитель директора ГП “УО ППЗ им. Фрунзе НАУ” по научной работе, инновационным технологиям и реализации племенной продукции
*


Годівля
Перетравність поживних речовин корму у перепелів за різних рівнів жиру в комбікормах

М.Ю. СИЧОВ, доктор сільськогосподарських наук, доцент
Національній університет біоресурсів і природокористування України

Висвітлено результати оцінки перетравності поживних речовин корму у перепелів м’ясного напряму продуктивності за використання різних рівнів жиру в комбікормі. Встановлено, що як зменшення кількості жиру у комбікормах від 5 до 3 %, так і збільшення його вмісту до 7 % викликає зниження перетравностіпротеїну, жиру і клітковини.

Вплив пробіотика “Протекто-Актив” на забійні та м’ясні якості курчат-бройлерів

Ю.О. МАШКІН, асистент,
П.М. КАРКАЧ, кандидат біологічних наук, доцент,
В.М. ГОРДІЄНКО, кандидат сільськогосподарських наук, асистент
Білоцерківський національний аграрний університет

На підставі проведених досліджень встановлено позитивний ефект кормової добавки з пробіотичною дією “Протекто-Актив” на забійні та м’ясні якості курчат-бройлерів.


Перетравність поживних речовин корму у курей-несучок за різних рівнів лізину у їх раціонах

І.І. ІБАТУЛЛІН, академік НААН України, доктор сільськогосподарських наук, професор,
М.Я. КРИВЕНОК, Ю.О.ПАНАСЕНКО, І.І. ІЛЬЧУК, кандидати сільськогосподарських наук, доценти,
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Встановлено вплив регулювання параметрів вмісту лізину у співвідношенні до аргініну у повнораціонних комбікормах для курей-несучок промислового стада на їх несучість та перетравність поживних речовин.


Ветеринарія
Влияние микотоксинов на выводимость яиц и развитие эмбрионов
Катя ПЕДРОСА, менеджер по линии продуктов Микофикс, “БИОМИН”, Австрия,
Максим ЗАСЕКИН, технический консультант ООО “БИОМИНУкраина”
Авторы уделяют внимание наличию микотоксиновв кормах дляродительского стада бройлеров. Показано, что микотоксины являются причиной смертности или нарушения эмбрионального развития птицы, они приводят к уменьшению выводимости яиц, а также снижают репродуктивные функции петухов.


Технологія
Хімічний склад посліду курей-несучок та особливості його біоферментації за анаеробних умов

О.С. ЯРЕМЧУК, кандидат сільськогосподарських наук, професор, Вінницький національний аграрний університет
М.О. ЗАХАРЕНКО, доктор біологічних наук, професор
І.М. КУРБАТОВА, кандидат біологічних наук, доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Досліджено хімічний склад посліду курей-несучок промислового стада та особливості його біоферментації за анаеробних умов. Встановлено, що інтенсивність процесу анаеробної біоферментації посліду курей-несучок залежить від об’ємного завантаження ферментера, змінюється в динаміці і визначається  значною мірою вмістом органічної речовини в сировині.

Пробіотик і адаптаційна здатність перепелів в умовах інтенсивної технології
В.І. БЕСУЛІН, доктор біологічних наук, професор
І.В. МЕРКУЛОВА, аспірант
В.М. ГОРДІЄНКО, кандидат сільськогосподарських наук, асистент
П.І. КУЗЬМЕНКО, кандидат сільськогосподарських наук, ст.викладач
С.Г. ФОМЕНКО, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Я.О. КРИВИЦЬКА, О.Л. ЛЕТІНСЬКА, О.В. МІХНО, А.В. УМАНЕЦЬ, Н.О. УСАТА студенти ОКР “Магістр”
Науково-дослідний інститут птахівництва приБілоцерківському національному аграрному університеті
З’ясували, що використання в годівлі перепеленят пробіотика забезпечує прискорену стабілізацію гомеостазу та підвищує післястресову адаптацію молодняку. Годівля перепеленят з додаванням до комбікорму пробіотика вірогідно (Р<0,05) стимулює білковий обмін порівняно з контролем.
Спостерігається активуюча (Р<0,05) роль застосування в годівлі перепеленят пробіотика на показники клітинного і гуморального імунітету, що посилює адаптацію, можливості організму до дії відомих стрес-факторів інтенсивної технології.


Цікава орнітологія
Що за пташка ця “біла монахиня”?
А.С. КУРІННА, аспірантка Національного університету біоресурсів і природокористуваня України
*


Сторінка науковця
Дисертації з птахівництва, що пройшли захист в Україні

Підготувала С.М. Базиволяк

*