Головна  |  Про видання  |  Контакти  |  

загальне
Редколегія
Новини

рубрики
Зміст номерів
Інформація
Подія
Годівля
Ветеринарія
Селекція і генетика
Технологія
Гігієна
Якість продукції
Обладнання
Охорона праці
Підготовка кадрів
Менеджмент і маркетинг
Нетрадиційне птахівництво
Сільський двір
Декоративні птахи
Цікава орнітологія
Сторінка науковця
Вам пропонують
Інкубація
Економіка
Голубівництво
Породи і кроси
Передовики виробництва
Це цікаво
Поради фахівця
Думка експерта
Лідер галузі
Наш репортаж
Дорадництво
Екологія
Переробка продукції
Переробка відходів

архів номерів
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2008
2007

авторизація
Ім'я користувача:
Пароль:

Ви не зареєстровані?
Зареєструватися

Всі статті за 2012 рік.


Номери журналу: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Зміст номерів
Зміст "Сучасне птахівництво" № 3 (112) за 2012 рік
*


Інформація
Новини АПК
*
*

Минуле і сьогодення провідного племінного птахівничого господарства
А.В. ПРЯХІН, директор ДП НД ППЗ ім. Фрунзе НАУ,
І.Я. СТАТНІКзаступник директора ДП НД ППЗ ім. Фрунзе НАУ з
наукової роботи, інноваційних технологій і реалізації племінної продукції
*


Годівля

Технологические свойства премиксов, изготовленных на основе сапропеля различной влажности


Н.А. МАЛЬЦЕВА, кандидат сельскохозяйтвенных наук,
А.Б. МАЛЬЦЕВ, кандидат сельскохозяйтвенных наук,
И.А. КОРШЕВА, кандидат сельскохозяйтвенных наук,
ГНУ СибНИИП Россельхозакадемии, ИВМОмГАУ г.Омск, Россия

*

Біохімічні критерії вітамінного живлення молодняку перепелів


В.В. ОТЧЕНАШКО, кандидат сільськогосподарських наук, докторант
Національний університет біоресурсів і природокористування України
У статті розглянуті теоретичні та практичні аспекти оцінки вітамінного живленняна основі вивчення специфічних біохімічних показників у перепелів породи фараон у 42-добовому віці. Встановлені зв’язки між рівнями вітаміну А та рибофлавінуу кормах й вмістом вітамінів у плазмі крові, печінці.
Використано коефіцієнт активності глутатіонредуктази еритроцитів як критерій оцінки рибофлавінового статусу організму перепелів.

Продуктивні та інтер’єрні показники у каченят за різного кальцій-фосфорного живлення
М.І. ГОЛУБЄВ, кандидат сільськогосподарських наук
М. Ю. СИЧОВ, доктор сільськогосподарських наук
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Вивчено вплив кальцію і фосфору на м’ясну продуктивність, гематологічні показники та обмінні процеси в організмі каченят. Встановлено, що застосування комбікорму з вмістом кальцію 1,1% та
фосфору 0,9% сприяє підвищеннюінтенсивностіросту м’ясних каченятізменшеннювитрат корму на одиницю продукції. Встановлено, щобалансування раціонів для молоднякууперіод вирощування до 42-добового віку за кальцієм і фосфором на рівні 1,1% та 0,9% викликає незначні зміни у
складі крові каченят у межах фізіологічної норми.


Селекція і генетика

Оцінка закономірностей інтенсивності росту м'ясо-яєчних курей різного генетичного походження


В.П. ХВОСТИК, кандидат сільськогосподарських наук
Інститут птахівництва НААН України
Визначено закономірності інтенсивності росту м’ясо-яєчних курей різного генезису за використання нових критеріїв. Встановлено високий корелятивний зв’язок між живою масою птиці у 17-тижневому віці та застосованими параметрами.


Технологія
Особливості деструкції органічних речовин посліду курей-несучок за різної тривалості процесу анаеробної біоферментації
О.С. ЯРЕМЧУК, кандидат сільськогосподарських наук, професор
Вінницький національний аграрний університет

М.О. ЗАХАРЕНКО, доктор біологічних наук, професор
І.М. КУРБАТОВА, кандидат біологічних наук, доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Досліджено процеси деструкції органічних речовин посліду курей-несучок промислового стада за анаеробної біоферментації біомаси. Встановлено, що ступінь деструкції вуглеводів, протеїну та жирів посліду курей несучок залежить від тривалості процесу збродження та вмісту органічної речовини у біомасі. Виявлена залежність щодо кількості утвореного в ферментері біогазу від ступеня біодеструкції органічної речовини за анаеробної біоферментації посліду.


Охорона праці
Особливості проведення робіт на відкритому повітрі за низьких температур
Є. І. МАРЧИШИНА, доцент, кандидат сільськогосподарських наук,
Г.Ф. КУЗЬМИЧ, студент ОКР “Магістр”
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Проаналізовано особливості проведення робіт на відкритому повітрі за низьких температур.
Охарактеризовано заходи щодо недопущення обмороження працівників під час виконання робіт.

Компания "Фидлайф" - охрана труда прежде всего

Б.Н. Вервейко, генеральный директор ООО "Фидлайф"

В.А. Кучеров, директор ООО "Фидлайф"

*