Головна  |  Про видання  |  Контакти  |  

загальне
Редколегія
Новини

рубрики
Зміст номерів
Інформація
Подія
Годівля
Ветеринарія
Селекція і генетика
Технологія
Гігієна
Якість продукції
Обладнання
Охорона праці
Підготовка кадрів
Менеджмент і маркетинг
Нетрадиційне птахівництво
Сільський двір
Декоративні птахи
Цікава орнітологія
Сторінка науковця
Вам пропонують
Інкубація
Економіка
Голубівництво
Породи і кроси
Передовики виробництва
Це цікаво
Поради фахівця
Думка експерта
Лідер галузі
Наш репортаж
Дорадництво
Екологія
Переробка продукції
Переробка відходів

архів номерів
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2008
2007

авторизація
Ім'я користувача:
Пароль:

Ви не зареєстровані?
Зареєструватися

Всі статті за 2012 рік.


Номери журналу: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Зміст номерів

Зміст "Сучасне птахівництво" № 2 (111) за 2012 рік


*


Інформація
Підсумки роботи галузі птахівництва у 2011 році
Ю.Є. ПЕТРОВ, генеральний директор асоціації птахівничих підприємств “Птахопром України”
*


Подія
“ІнтерАГРО 2012” та “Agro Animal Show 2012”
*
*


Годівля
Оптимізація вітамінного живлення молодняку перепелів
В.В. ОТЧЕНАШКО, кандидат сільськогосподарських наук, докторант
Національний університет біоресурсів і природокористування України
У статті розглянуті теоретичні та практичні аспекти забезпечення оптимального вітамінного живлення молодняку перепелів. Експериментально обґрунтовані оптимальні рівні вітаміну А та рибофлавіну в кормі для молодняку перепелів м’ясного напряму продуктивності (відповідно 15000 МО та 7 мг в 1 кг корму). Встановлені зв’язки між рівнями вітамінів у кормах та показниками вирощування перепелів.


Ветеринарія
Вплив різних концентрацій колоїдного срібла на мікробіоценоз кишечника перепелів породи фараон
Д.А. ЗАСЄКІН, доктор ветеринарних наук
С.В. ШУЛЯК, аспірант
М.Д. КУЧЕРУК, кандидат ветеринарних наук
Національний університет біоресурсів і природокористування України
У роботі вивчено можливість застосування різних за концентрацією розчинів наночастинок срібла та ефективність їх застосування у перепелівництві.


Селекція і генетика
Тенденції розвитку племінного птахівництва
А.А. ЗАДОРОЖНІЙ, завідувач лабораторії кафедри птахівництва
В.М. ТУРИНСЬКИЙ, доктор сільськогосподарських наук, професор
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Устатті наведено сучасні тенденції розвитку птахівництва як у світі, так і в Україні. У світовому
птахівництві відбувається об’єднання селекційних компаній, що призводить до монополізації ринку
племінних ресурсів. Необхідно відновити племінну базу у вітчизняному птахівництві з урахуванням
інтеграції із закордонними селекційними центрами.

Полімелія сільськогосподарської птиці
І.О. БУЛЬЧЕНКО, аспірант
Сумський національний аграрний університет
Полімелія – це вроджена аномалія, яка визначається як наявність додаткових кінцівок, які приєднані до різних областей тіла, і залежно від місця приєднання можуть бути класифіковані як цефаломелія, нотомелія, торакомелія, пігомелія. Ця аномалія зустрічається серед загиблих ембріонів досить часто, тому потребує докладного вивчення.

Аномалії розвитку ембріонів страусів
Ю.В. ОСАДЧА, кандидат сільськогосподарських наук
Національний університет біоресурсів і природокористування України
У статті описані основні генетичні аномалії розвитку ембріонів, що зустрічаються у страусів. Частота прояву генетичних аномалій серед загиблих ембріонів та добових страусенят не перевищує 2,1%, що менше ніж, у інших видів сільськогосподарської птиці.


Технологія
Эффективность светодиодного локального освещения при производстве инкубационных и пищевых яиц кур
А.Ш. КАВТАРАШВИЛИ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, главный научный сотрудник,
Е.Н. НОВОТОРОВ, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник,
Д.М. ГЛАДИН, соискатель
ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии
*


Гігієна
Гігієнічна оцінка преміксу на основі хелатних сполук мікроелементів та β-каротину біотехнологічного синтезу
С.В. ГУСАК, аспірант*,
Л.В. ШЕВЧЕНКО, доктор ветеринарних наук, доцент,
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Доведено, що гліцинати заліза (ІІ), міді, цинку, марганцю і кобальту не впливають на якість суміші та втрату концентрації β-каротину. Встановлено оптимальні умови та способи одержання комплексної добавки на основі гліцинатів заліза, міді, цинку, марганцю і кобальту та мікробного β-каротину.