Головна  |  Про видання  |  Контакти  |  

загальне
Редколегія
Новини

рубрики
Зміст номерів
Інформація
Подія
Годівля
Ветеринарія
Селекція і генетика
Технологія
Гігієна
Якість продукції
Обладнання
Охорона праці
Підготовка кадрів
Менеджмент і маркетинг
Нетрадиційне птахівництво
Сільський двір
Декоративні птахи
Цікава орнітологія
Сторінка науковця
Вам пропонують
Інкубація
Економіка
Голубівництво
Породи і кроси
Передовики виробництва
Це цікаво
Поради фахівця
Думка експерта
Лідер галузі
Наш репортаж
Дорадництво
Екологія
Переробка продукції
Переробка відходів

архів номерів
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2008
2007

авторизація
Ім'я користувача:
Пароль:

Ви не зареєстровані?
Зареєструватися

Всі статті за 2012 рік.


Номери журналу: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Зміст номерів
Зміст "Сучасне птахівництво" № 1 (110) за 2012 рік
*


Інформація
Новини АПК
*
*

Трудові здобутки птахівників Київщини напередодні 80-річчя створення області та стан роботи галузі птахівництва у 2011 році
М.Є. ЖЕРЕБОВ, голова правління ВО «Київптахопром»
*

Стан наукового забезпечення галузі птахівництва України
В.П. БОРОДАЙ, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри птахівництва
А.І. ВЕРТІЙЧУК, кандидат біологічних наук, доцент кафедри птахівництва
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Проаналізовано стан наукового забезпечення галузі птахівництва, який свідчить що в Україні виробництво харчових яєць і м’яса курчат-бройлерів базується передусім на використанні курей іноземної селекції. У цьому зв’язку птахівницькі племінні заводи та репродуктори першого порядку
припинили функціонування, а Інститут птахівництва НААН України на правах відділення приєднано
до Інституту тваринництва НААН України

Перелік статей, опублікованих ужурналі “Сучасне птахівництво” у 2011 році
*
*


Подія
Вітаємо випускників!!!
*
*


Годівля
Споживання корму та перетравність поживних речовин у перепелів за використання комбікормів із різним вмістом протеїну
В.В. ОТЧЕНАШКО, кандидат сільськогосподарських наук, докторант
Національний університет біоресурсів і природокористування України
У статті розглянуті питання впливу згодовування комбікормів з різними рівнями сирого протеїну (16-24 %) на споживання корму та перетравність поживних речовин у дорослих перепелів породи фараон. Встановлено нелінійний характер впливу рівнів протеїнового живлення на споживання корму. Максимальне споживання корму спостерігається за вмісту протеїну в кормі 16 та 20 %. Доведено, що перетравність протеїну, жиру та БЕР знаходиться у прямій залежності із вмістом протеїну в кормі

Вплив різних джерел ліпідів у комбікормах перепелів батьківського стада на  виводимість яєць і вивід молодняку
М.Ю. СИЧОВ, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Вивчено вплив різних джерел ліпідів на виводимість яєць і вивід молодняку перепелів японської породи. Встановлено, що згодовування комбікормів із соєвою олією спричиняє зниження виводимості яєцьта відповідно збільшує кількість відходів інкубації


Ветеринарія
Успешное птицеводство: роль пробиотиков
Виталий Лохов, генеральный директор «БИОМИН Украина»
Михаела Монл, представитель«БИОМИН Австрия»
Разнообразные бактерии обитают в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) животных и большинство из них пребывают в симбиотической связи с организмом-носителем. В последнее время активно осознается влияние состояния микрофлоры ЖКТ на здоровье животных. При этом наиболее важным фактором влияния на микрофлору является кормление. Смена режима кормления, корм ненадлежащего качества провоцируют нарушение «здоровой» микрофлоры ЖКТ. Составляя режим кормления в первую очередь необходимо сохранить нормофлору, то есть взять во внимание эубиоз. При эубиозе организм-носитель и микрофлора функционируют симбиотически и с обоюдной выгодой.


Якість продукції
Організаційно-економічний механізм забезпечення якості продукції  птахівництва у США
Р.І. БУРЯК, кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Обґрунтовано організаційно-економічний механізм забезпечення якості продукції птахівництва у США, проаналізовано кон’юнктуру ринку м’яса у США.


Охорона праці
Особливості розслідування нещасних випадків на виробництві
Є.І. МАРЧИШИНА, доцент, кандидат сільськогосподарських наук,
А.Л.НЕКРИТА, студент ОКР «Магістр»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Проаналізовано особливості розслідування нещасних випадків на виробництві. Наведені основні вимоги до обліку нещасних випадків на виробництві. Охарактеризовано основні дії посадових осіб у
разі нещасного випадку на виробництві.